Avukat Kayıt Kayıt

CMUK Yasası


  1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat
  3. CMUK Yasası
5271 sayılı CMUK Yasası

CMUK Yasası

CMUK, “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu” sözcüklerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kısaltılmış bir isim, bir simgedir. “Demokratik Hukuk Devleti” niteliği taşıyan her ülkede, ceza yargılama sistemi, uygar dünyaca kabul görmüş bir takım ilke ve kurallara bağlanmıştır. CMUK bu anlamda ceza yargılamasını düzenler ve “ kişi güvenliği ve özgürlüğü “ ile “ adil yargılanma” haklarının yaşama geçmesini sağlar.

01.12.1992 günü yürürlüğe giren, 3842 sayılı yasa ile değişik 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’na” yakalanan kişi veya sanık soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla müdafiinin hukuki yardımından faydalanabilir. hükmü getirilmiştir. Yine yakalanan kişi ve sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse talebi halinde, eğer yakalanan kişi veya sanık 18 yaşını bitirmemiş ise veya sağır veya dilsiz veya kendini savunamayacak kadar malül olur ise talibe aranmadan Baro tarafından kendisine bir müdafi tayin edilir hükmü ile müdafi tayin yetkisi Barolara verilmiştir” şeklindeki 138. madde hükmü ile müdafi yayın yetkisi Barolara verilmiştir
 

  • Etiketler:
  • Sayfamızı Paylaşın:

Sayfa Yorumları

Yorum Ekleyin