Ankara Barosu PDF Yazdır e-Posta
Ankara Barosu
Adres : Adliye Sarayı 5.Kat Sıhhıye /   ANKARA
Tel : 0.312 444 22 76 (444 BARO)
Fax : 0.312 309 22 37

Avukat Web Sitesi  119 TL  Alan adı + 5 e-posta+ Site + Güncelleme Programı
Ülkemizde ilk baro, 1870 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Barosu Cemiyeti adını taşıyan baro 33 avukattan oluşmuştur. Baroya kayıtlı avukatlardan sadece beş avukat Osmanlı vatandaşı olup, diğerleri yabancı uyruklu kişilerdir.

1876 yılında çıkarılan 'Mehakimi Nizamiye Dava Vekilleri Hakkında Nizamname' avukatlık mesleğine giriş, disiplin, ihraç ve benzeri kuralları düzenlemenin yanı sıra, ilk kez meslek örgütünün kurulmasını da öngörmüştür. Yasa düzeyindeki bu düzenlemenin 30 - 40.  maddeleri arasında 'Dava Vekilleri Cemiyeti' ele alınmaktadır. Bu maddelerde, 'Dava Vekilleri Cemiyetinin Suret-i Teşkil ve Vezaifi' bölüm başlığı ile cemiyetin oluşumunu, yönetim kurulunu, disiplin kurulunu ve diğer konuları geniş bir biçimde düzenlemektedir.


İlk Osmanlı Barosu olan İstanbul Barosu,  62 avukatın bir araya gelmesiyle 05.04.1878 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten sonra ülkemizin değişik yerlerinde dernek statüsü ile barolar oluşmuştur. Ankara?da bu anlamda bir baro kurulmuştur. Dernek statüsündeki bu oluşumun kuruluş tarihini, kurucularını, süreç içinde görev alanlarını saptama çalışmalarımız sürmektedir. Bu bağlamda Ankara Barosunca yayımlanan 'Albümlerde, 'Önceki Başkanlarımız' bölümlerinde 1924'den önceki mesleki teşekkülden' söz edilmekte ve başkanın 'Salih SIRRI' olduğu belirtilmektedir. Burada başkanlık döneminin başlangıcı, 1920 olarak belirtildiğine göre, önceki mesleki teşekkülün de 1920 yılında var olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Ayrıca Baromuz arşivindeki eski kayıtlarımızda Baro mührünün üzerinde '1923' tarihi okunmaktadır. Buradan da baronun 1924'ten önce faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıkmaktadır.


1924 yılında yürürlüğe konulan 460 Sayılı Muhamat Yasasının 3. maddesi bir yerde avukatlık yapanların sayısının 10'a ulaşması halinde aralarında bir topluluk oluşturmalarını zorunlu tutmakta ve bu oluşuma da 'Baro' denileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca madde, baro oluşan yerlerde baroya kayıt olmadan avukatlık yapılamayacağını da belirtmektedir.


Muhamat Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Ankara Barosu'nun 14 Temmuz 1924  tarihinde yasaya göre oluşumu tamamlayarak kurulduğunu saptamış bulunuyoruz.

Ankara Barosu Avukatları
 
  Her Hakkı Saklıdır © 2008-2018  Türkiye Avukatları 54.000 Avukat Bilgisi. Tasarım AnkaraHosting.com